Thư Viện: Phát triển rộng nghề nuôi giun trong nông thôn bằng giống và công nghệ mới để tăng thêm thu nhập cho nông dân
 
Title:      Phát triển rộng nghề nuôi giun trong nông thôn bằng giống và công nghệ mới để tăng thêm thu nhập cho nông dân
Categories:      Chăn nuôi - Thú y
BookID:      1337
Authors:      Nguyễn Công Tạn
ISBN-10(13):      0
Publisher:      Hà Nội
Publication date:      2006
Number of pages:      48
Language:      Tiếng Việt
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.png
Please past text to modal