Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường Authors: Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp Rating: 0 Hits: 264
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi lợn đến môi trường nước tại xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – thành phố Hà Nội Authors: Đặng Duy Tùng Rating: 0 Hits: 540
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu sự phát thải formaldehyde ra môi trường không khí của một số nguồn gây ô nhiễm điển hình Authors: Đặng Thị Hà Rating: 0 Hits: 566
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn (giai đoạn 2017 – 2031) tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Authors: Nhâm Sỹ Nam Rating: 0 Hits: 559
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp hóa lý và đề xuất mô hình xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Authors: Lê Thị Giang Rating: 0 Hits: 438
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng phương pháp hóa lý và hóa học để xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Đồng Ngo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Authors: Trần Thị Ngọc Hải Rating: 0 Hits: 442
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thực trạng và thiết kế hệ thống thu gom, xử lý nước thải sản xuất tại làng nghề miến dong xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Authors: Nguyễn Hưng Phi Rating: 0 Hits: 572
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thực trạng và thiết kế mô hình xử lý nước cấp sinh hoạt tại thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội Authors: Đào Thị Hà Rating: 0 Hits: 523
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính từ cây Mai Dương và ứng dụng vào xử lý ô nhiễm nước Authors: Đoàn Thị Như Quỳnh Rating: 0 Hits: 625
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đánh giá lượng tồn dư NO3- , NO2- trong đất, nước và một số loại rau tại khu chuyên canh trồng rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội Authors: Hà Văn Được Rating: 0 Hits: 613
Please past text to modal