Cover Title Authors Hits
no-img_eng.png Title: Các thành tạo trầm tích tầng mặt và mối liên quan với địa hoá môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Binh Authors:
Đặng Thị Vinh
Hits: 145
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và quản lý nhằm phát triển bền vững các mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng ở Việt Nam Authors:
Đặng Thị Vinh
Hits: 129
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác của bình đồ ảnh tỷ lệ lớn từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao Authors:
Đặng Thị Vinh
Hits: 133
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các giải pháp quản lý - kỹ thauatj tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi truowngf cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả Authors:
Đặng Thị Vinh
Hits: 134
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí Authors:
Đặng Thị Vinh
Hits: 129
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu cơ sở dữ liệu địa chính và bài toán cập nhật biến động đất đai ở Việt Nam Authors:
Đặng Thị Vinh
Hits: 127
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở Việt Nam Authors:
Đặng Thị Vinh
Hits: 137
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG CHUYỂN PHA TRONG VÙNG HOẠT LÒ PHẢN ỨNG Authors:
Đặng Thị Vinh
Hits: 162
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu phân loại các kiểu mỏ và đánh giá tiềm năng khoáng sản đồng đới Phan Si Pan Authors:
Đặng Thị Vinh
Hits: 137
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt trong hệ thống UASB nhằm xử lý nước thải sơ chế mủ cao su Authors:
Đặng Thị Vinh
Hits: 168
Please past text to modal