Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: Các thành tạo trầm tích tầng mặt và mối liên quan với địa hoá môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Binh Authors: Đặng Thị Vịnh Rating: 0 Hits: 477
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và quản lý nhằm phát triển bền vững các mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng ở Việt Nam Authors: Hoàng Cao Phương Rating: 0 Hits: 411
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác của bình đồ ảnh tỷ lệ lớn từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao Authors: Đỗ Thị Hoài Rating: 0 Hits: 504
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các giải pháp quản lý - kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả Authors: Đặng Thị Hải Yến Rating: 0 Hits: 420
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí Authors: Nguyễn Thị Thanh Hải Rating: 0 Hits: 408
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu cơ sở dữ liệu địa chính và bài toán cập nhật biến động đất đai ở Việt Nam Authors: Đinh Hải Nam Rating: 0 Hits: 417
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở Việt Nam Authors: Lưu Văn Thực Rating: 0 Hits: 383
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha trong vùng hoạt lò phản ứng Authors: Hoàng Minh Giang Rating: 0 Hits: 464
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu phân loại các kiểu mỏ và đánh giá tiềm năng khoáng sản đồng đới Phan Si Pan Authors: Phan Viết Sơn Rating: 0 Hits: 409
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt trong hệ thống UASB nhằm xử lý nước thải sơ chế mủ cao su Authors: Nguyễn Thị Thanh Hiền Rating: 0 Hits: 498
Please past text to modal