Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh cọng rạ của trâu Việt Nam Authors: Hà Minh Tuân Rating: 0 Hits: 414
no-img_eng.png Title: Tính năng sản xuất và định hướng chọn lọc nâng cao khả năng sinh trưởng của lợn Piétrain kháng stress Authors: Hà Xuân Bộ Rating: 0 Hits: 410
no-img_eng.png Title: Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và một số acid amin thiết yếu lên sinh trưởng và chất lượng thân thịt của gà H’mông Authors: Lâm Thái Hùng Rating: 0 Hits: 392
no-img_eng.png Title: Ảnh hưởng của lợn đực lai (Piétrain Re-Hal ´ Duroc) có thành phần di truyền khác nhau đến năng suất sinh sản của nái lai F1(Landrace ´ Yorkshire) và năng suất, chất lượng thịt của các con lai thương p Authors: Phạm Thị Đào Rating: 0 Hits: 370
no-img_eng.png Title: Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng thuốc lào trồng tại Hải Phòng Authors: Bùi Thanh Tùng Rating: 0 Hits: 394
no-img_eng.png Title: Ảnh hưởng của đô thị hoá đến việc làm của nông dân tỉnh Vĩnh Phúc Authors: Ngô Thị Cẩm Linh Rating: 0 Hits: 404
no-img_eng.png Title: Cơ sở khoa học của các giải pháp lâm sinh áp dụng cho rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Cửa Đặt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá Authors: Nguyễn Hữu Tân Rating: 0 Hits: 438
no-img_eng.png Title: Cơ sở khoa học của việc giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Authors: Hà Quang Trung Rating: 0 Hits: 473
no-img_eng.png Title: Cơ sở khoa học của việc nuôi vỗ thành thục và kỹ thuật sản xuất giống cá kết (Micronema bleekeri Gunther, 1864) Authors: Nguyễn Văn Triều Rating: 0 Hits: 373
no-img_eng.png Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ ở thành phố Cần Thơ Authors: Nguyễn Tiến Dũng Rating: 0 Hits: 441
Please past text to modal