Cover Title Authors Hits
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của cây Dầu Cát (Dipterocarpus Chartaceus Sym) tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà kóu, Tỉnh Bình Thuận Authors: Lê Thanh Sơn Hits: 200
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái tái sinh tự nhiên của quần thể Trai (Fagraea fragrans Roxb) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở khu vực Bình Châu - Phước Bửu Authors: Cao Phi Long Hits: 170
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu thành phần hóa học cây na rừng họ SCHISANDRACEAE ở SaPa - Lào Cai Authors:
Lê Thanh Sơn
Hits: 134
no-img_eng.png Title: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VẬT LIỆU CHÁY CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (Pinus kesyia) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP-NÚI BÀ TỈNH LÂM ĐỒNG Authors:
Lê Thanh Sơn
Hits: 171
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn Hóa Đồng Nai Authors:
Lê Thanh Sơn
Hits: 187
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đặc điểm biến đổi một số thành phần môi trường khi chuyển rừng tự nhiên sang rừng trồng cao su ở Bình Phước Authors:
Lê Thanh Sơn
Hits: 181
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của rừng Đước (Rhizophora Apiculata) trồng tại Phân Trường Tam Giang III, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển Authors:
Lê Thanh Sơn
Hits: 145
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên rừng Khộp Nam Tây Nguyên tại huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng Authors:
Lê Thanh Sơn
Hits: 149
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đặc điểm lâm học của trạng thái rừng IIA và IIB thuộc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực tiểu khu 111 và tiểu khu 121 thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa tỉnh Đồng Nai Authors:
Lê Thanh Sơn
Hits: 144
no-img_eng.png Title: Xác định một số đặc điểm cấu trúc và một số nhân tố điều tra cơ bản cho rừng đước (Rhizophora Apiculata Blume) trồng ở ban quản lý rừng An Biên- An Minh, Tỉnh Kiên Giang Authors:
Lê Thanh Sơn
Hits: 123
Please past text to modal