Cover Title Authors Hits
no-img_eng.png Title: Kết hợp ảnh Google Earth và bản đồ địa chính thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Bảo Vinh thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai Authors:
Lưu Đức Anh
Hits: 180
no-img_eng.png Title: Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính trên địa bàn xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Authors:
Lưu Đức Anh
Hits: 172
no-img_eng.png Title: Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở QGIS thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã Sông Trầu - Huyện Trảng Bom – Tỉnh Đồng Nai Authors:
Lưu Đức Anh
Hits: 165
no-img_eng.png Title: Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis thành lập bản đồ địa chính tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Authors:
Lưu Đức Anh
Hits: 177
no-img_eng.png Title: Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND phường 7, thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 Authors:
Lưu Đức Anh
Hits: 166
no-img_eng.png Title: Đánh giá công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015 Authors:
Lưu Đức Anh
Hits: 141
no-img_eng.png Title: Đánh giá công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định giai đoạn 2010 – 2015 Authors:
Lưu Đức Anh
Hits: 155
no-img_eng.png Title: Đánh giá hiệu quả và đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp tại xã SôngTrầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 Authors:
Lưu Đức Anh
Hits: 148
no-img_eng.png Title: Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Cát Lâm, huyện Phù Cát Tỉnh Bình Định giai đoạn 2010 đến 2015 Authors:
Lưu Đức Anh
Hits: 150
no-img_eng.png Title: Đánh giá tình hình sử dụng đất trên địa bàn xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai làm cơ sở đề xuất một số loại hình sử dụng đất hợp lý Authors:
Lưu Đức Anh
Hits: 184
Please past text to modal