Cover Title Authors Hits
no-img_eng.png Title: Mô tả một số đặc điểm cấu trúc lâm phần Keo lai trồng thuần loài, từ tuổi 1 đến tuổi 4 tại trại Trường Tánh Linh – Bình Thuận Authors:
Dương Huy Khánh
Hits: 109
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của giống và loại đất đến sinh trưởng Keo lai (Acacia mangium x A. auriculiformis) tại huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận Authors:
Dương Huy Khánh
Hits: 108
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phân NPK và độ dày tầng đất đến sinh trưởng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis ) Authors:
Dương Huy Khánh
Hits: 106
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại tiểu khu 48 thuộc Khu Bảo Tồn Thiên Thiên Văn Hóa Đồng Nai Authors:
Dương Huy Khánh
Hits: 146
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới, trạng thái IIIA1 tại Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh Authors:
Dương Huy Khánh
Hits: 107
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu đặc điểm rừng tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh nghèo tại tiểu khu 76 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Di Linh làm cơ sở đề xuất biện pháp lâm sinh Authors:
Dương Huy Khánh
Hits: 115
no-img_eng.png Title: So sánh sinh trưởng của rừng keo lai trồng năm 2013 trên các mật độ khác nhau tại trại thực nghiệm cơ sơ 2_Đại học Lâm Nghiêp Việt Nam Authors:
Dương Huy Khánh
Hits: 97
no-img_eng.png Title: Đánh giá sinh trưởng một số dòng keo lai được trồng năm 2013 tại trại thực nghiệm Cơ sở 2 - Trường Đại học Lâm Nghiệp Authors:
Dương Huy Khánh
Hits: 127
no-img_eng.png Title: Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng ở VQG Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Authors:
Dương Huy Khánh
Hits: 120
no-img_eng.png Title: Đánh giá tình hình sinh trưởng của rừng trồng Gáo vàng (Nauclea orientalis L) 1 năm tuổi tại trại trường Tánh Linh – Tỉnh Bình Thuận Authors:
Dương Huy Khánh
Hits: 115
Please past text to modal