Cover Title Authors Hits
no-img_eng.png Title: Cơ sở khoa học về môi trường nước và thủy sinh vật để quản lý nguồn lợi thủy sản vùng ven biển Sóc Trăng- Bạc Liêu Authors:
Mai Viết Văn
Hits: 148
no-img_eng.png Title: Cơ sở lí luận và thực tiễn của tự đánh giá trong quản lý chất lượng ở trường trung học phổ thông Authors:
Mai Viết Văn
Hits: 137
no-img_eng.png Title: Khả năng sản xuất và đa hình gen PRKAG3 của lợn Lũng Pù và lợn Bản”. Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi Authors:
Mai Viết Văn
Hits: 153
no-img_eng.png Title: KHẢ NĂNG SINH SẢN, SINH TRƯỞNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỌN LỌC ĐỐI VỚI LỢN DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE Authors:
Mai Viết Văn
Hits: 149
no-img_eng.png Title: Khả năng thích nghi của một số dòng/giống lúa đột biến chịu mặn với môi trường ngập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Authors:
Mai Viết Văn
Hits: 127
no-img_eng.png Title: Nghề chạm khắc đá ở An Hoạch ( huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa) thời trung đại Authors:
Mai Viết Văn
Hits: 122
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu biến dị, khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn pelita tại Bàu Bàng (Bình Dương) và Pleiku (Gia Lai) Authors:
Mai Viết Văn
Hits: 121
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tưới trong điều kiện miễn giảm thủy lợi phí vùng đồng bằng sông Hồng Authors:
Mai Viết Văn
Hits: 135
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu các cơ sở khoa học nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các loài quý hiếm thuộc chí Tế Tân ( Asarum L..) ở Việt Nam Authors:
Mai Viết Văn
Hits: 166
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí. Authors:
Mai Viết Văn
Hits: 149
Subcategories :
Category eBooks
picture for subcategory  33
picture for subcategory  4
picture for subcategory  5
picture for subcategory  197
Please past text to modal