Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.png Title: Cơ sở khoa học về môi trường nước và thủy sinh vật để quản lý nguồn lợi thủy sản vùng ven biển Sóc Trăng- Bạc Liêu Authors: Mai Viết Văn Rating: 0 Hits: 479
no-img_eng.png Title: Cơ sở lí luận và thực tiễn của tự đánh giá trong quản lý chất lượng ở trường trung học phổ thông Authors: Phạm Anh Tuấn Rating: 0 Hits: 535
no-img_eng.png Title: KHẢ NĂNG SINH SẢN, SINH TRƯỞNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỌN LỌC ĐỐI VỚI LỢN DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE Authors: Đoàn Phương Thúy Rating: 0 Hits: 602
no-img_eng.png Title: Nghề chạm khắc đá ở An Hoạch ( huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa) thời trung đại Authors: Lê Thị Thảo Rating: 0 Hits: 430
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu biến dị, khả năng di truyền về sinh trưởng và một số tính chất gỗ của Bạch đàn pelita tại Bàu Bàng (Bình Dương) và Pleiku (Gia Lai) Authors: Trần Hữu Biển Rating: 0 Hits: 542
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí. Authors: Nguyễn Thị Thanh Hải Rating: 0 Hits: 485
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật Authors: Nguyễn Thu Hiền Rating: 0 Hits: 394
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ nuôi, bảo tồn và phát triển nguồn lợi hai loài ngao (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758 và Meretrix lyrata Sowerby, 1851) tại vùng ven biển tỉnh Nam Định. Authors: Nguyễn Xuân Thành Rating: 0 Hits: 346
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu cơ sở khoa học sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chủng để gieo ươm và trồng thông nhựa (Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese) trên đất thoái hoá ở Miền Bắc Việt Nam Authors: Nguyễn Thị Thúy Nga Rating: 0 Hits: 354
no-img_eng.png Title: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu suất sử dụng phân đạm dạng viên nén cho ngô trên đất phù sa sông Mã tại Thanh Hoá Authors: Trần Đức Thiện Rating: 0 Hits: 467
Subcategories :
Category eBooks
picture for subcategory  33
picture for subcategory  3
picture for subcategory  4
picture for subcategory  189
Please past text to modal